Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Văn Giang
Điện thoại: 0965607533
 • Nguyễn Thị Minh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0378333812
  • Email:
   haiminh2172@gmail.com
 • Vũ Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0973482861
  • Email:
   vuthihienmamnon@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0378333812
  • Email:
   ngyenhamncc@gmail.com
 • Bùi Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0969754824
  • Email:
   thuthuy0706@gmail.com
 • Đỗ Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0399885707
  • Email:
   dohuongdth@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0399904940
  • Email:
   phonghong1416@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nhật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0348313987
  • Email:
   nhatquangmamnoncuucao@gmail.com
 • Phạm Thị Lệ Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977320231
  • Email:
   phamthuy.neu.edu@gmail.com
 • Trịnh Thị Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985089816
  • Email:
   trinhtinhmncc@gmail.com
 • Hoàng Minh Ngà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0962659416
  • Email:
   minhnga96vg@gmail.com