Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Văn Giang
Điện thoại: 0965607533
Ngày ban hành:
14/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND tỉnh giao nghị Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc nội dung tại Công văn số 64/BGDĐT-CSVC ngày 09/01/2018 về việc cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh.

Ngày ban hành:
11/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tăng cường phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona, các bệnh dịch mùa đông xuân và đảm bảo ATVSTP trong các trường

Ngày ban hành:
31/01/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực