Trường MN Cửu Cao là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường MN Cửu Cao xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường MN Cửu Cao, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

 

Giáo viên được tuyển vào Trường MN Cửu Cao phải qua vòng thi tuyển viên chức do UBND huyện Văn Giang tổ chức. Giáo viên phải soạn giáo án theo sự chhỉ đạo chuyên môn của BGH nhà trường.

100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, 67% CBGV đạt trình độ trên chuẩn. Trong đó 25% CBGV có bằng đại học sư phạm mầm non.

100% giáo viên có chứng chỉ Tiếng Anh.

100% giáo viên, nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc và giáo dục trẻ.

100% giáo viênnhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo.

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

- 100% CBGV được tập huấn tbồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ.

 

Số lớp học:

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: có 10 lớp với 12 cô phụ trách.

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): có 5 lớp với 7 cô phụ trách.

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): có 5 lớp với 7 cô phụ trách

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): có 4 lớp với 6 cô phụ trách.